JU JITSU

Ju-Jitsu 

Ju jitsu (džiudžicu) je jedna od najstarijih i najpoštovanijih japanskih borilačkih veština. Osnovni princip Ju Jitsu veštine svodi se na suprostavljanje napadu protivnika po principu "snagom na snagu", ali tako da se protivnikov napad racionalno pretvara u energiju koja se upotrebljava protiv samog protivnika. Ju jitsu obuhvata borbu u stojećem stavu i na zemlji, uz korištenje udaraca, hvatova, bacanja, poluga i gušenja.

Evropska Ju Jitsu Federacija je osnovana 1977. godine od strane Njemčke, Italije i Švedske. Svoj naziv 1987. godine mjenja u Međunarodna Ju Jitsu Federacija (JJIF) kada se sa Evropskog kontinenta počinje širiti i u ostale zemlje svijeta. Federaciju sačinjavaju Unije sa svakog kontinenta, koje svoj rad kordinišu iz centralnog ureda sa podrškom specijalnog komiteta.