19

maj

Hello world!

Banka: Raiffeisenbank dd BiH
Račun: 1610000275960064
BIC: RZBABA2S
IBAN: BA391610000275960064

Opština Istočna Ilidza
Broj: 04-320-11/1
JIB: 4510257920006

Sjedište: Istočna Ilidža
Ak. V. Komadine 60
71123 Istočno Sarajevo
Tel.:+387 (0)66 330088

Vlasnik/CEO:

Norbert Gallemann Dipl. oec.

Share this post

Komentariši


RELATED

Posts